ثبت شرکت مختلط سهامی

اگر به دنبال استفاده از مزایای دو شرکت سهامی و شرکت تضامنی هستید با ثبت شرکت مختلط سهامی می توانید از امتیازات هر دو شرکت بهره مند شوید. متخصصین ما در ثبت پایتخت اطلاعات کاربری و مهم برای انجام مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی را در اختیار شما قرار می دهند. چنانچه قصد ثبت شرکت مختلط سهامی در تهران با کمترین هزینه را دارد با وکلای مجموعه تماس حاصل نمایید.

معرفی شرکت مختلط سهامی

طبق ماده ی ۱۶۲ قانون تجارت، شرکت های مختلط سهامی شرکت هایی هستند که بین چند نفر شرکای سهامی و یک یا چند نفر شرکای ضامن و تحت یک اسم تشکیل می شوند. به عبارتی ترکیبی از شرکت سهامی و شرکت تضامنی است.
الف- شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه و آورده شرکا به سهام تبدیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در مقابل بدهی ها به اندازه سرمایه (سهام) آن ها است.
ب- شرکت تضامنی: در این شرکت آورده به سهام تبدیل نمی شود و در صورتی که بدهی های شرکت بیشتر از دارایی های شرکت باشد هر یک از شرکا مطابق قوانین تضامنی مسئول پرداخت قروض هستند.

 • مدیریت شرکت با چه کسانی است؟

  شرکای ضامن به دلیل مسئولیت بالایی که دارند و این که متعهد به پرداخت بدهی های اضافه بر سرمایه شان هستند،
  اهمیت بیشتری برای حفظ شرکت قائل هستند.
  به همین جهت تنها شرکای ضامن می توانند برای سمت مدیریت انتخاب شوند.

 • حداقل شرکا و مدیران چند نفر هستند؟

  حداقل شرکا 2 نفر و حداقل مدیران 1 نفر می باشد.
  لازم به ذکر است شرکت های مختلط سهامی هیئت مدیره ندارند،
  ساختار مدیریتی آن متشکل ار مجمع عمومی و هیئت نظار( بازرسین) است.
  هیئت نظار متشکل از حداقل 3 نفر از شرکا می باشد.

 • چه مقدار سرمایه برای تاسیس نیاز است؟

  هیچ محدودیتی در میزان حداقل سرمایه وجود ندارد.

اسم شرکت

الف- در اسم شرکت حتما عبارت شرکت مختلط ذکر شود. به منظور جلوگیری از تشابه اسمی و ایجاد تمایز از نام و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی قید کلمه سهامی بدون مانع است.
ب- حداقل اسم یکی از شرکای ضامن در اسم شرکت قید شود. اگر نام بیش از یک نفر از شرکا قید شود مانعی ندارد.
ج- اسم مخصوص باشد

مقدمات لازم برای ثبت شرکت های مختلط سهامی

1- اساسنامه یا شرکتنامه ای حاوی مفاد و دستورالعمل های اساسی تهیه گردد.
2- مشخص نمودن شرکای سهامی با میزان سهم آنان و شریک یا شرکای ضامن با میزان سهم الشرکه
3- پرداخت 1/3 سرمایه نقدی و تعهد پرداخت 2/3 باقی مانده
4- ارزیابی دقیق و تسلیم سرمایه های غیر نقدی به شرکت
5- تعیین قیمت حداقل برای سهام با توجه به سرمایه شرکت
6- تهیه رسید سرمایه و اعلام این که سرمایه در تسلیم شرکت است.

 

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکت های مختلف سهامی


 • شرکتنامه
 • اساسنامه
 • لیست اسامی و مشخصات مدیران
 • تاییدیه پرداخت 1/3 سرمایه که به امضای مدیر رسیده باشد.
 • تاییدیه پرداخت آورده و سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و سرمایه ی غیر نقدی با تعیین ارزش ریالی آن ها که به امضای مدیر رسیده باشد.
 • سوابق تصمیمات مجمع عمومی در موارد مندرج در مواد 40 ،41 و 44
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • صورتجلسه هیئت ‌مدیره برای تعیین دارندگان حق امضاء
 • اخذ مجوز از مراجع قانونی در صورت نیاز
 • گواهی نماینده برای اشخاص حقوقی

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی به این صورت است که بعد از بارگذاری تمامی مدارک و تکمیل اطلاعات خواسته شده در سایت اداره ثبت شرکت ها،
در صورت تایید آن ها باید تمامی مدارک را برای اداره ثبت ارسال کنید و بعد از پذیرش نهایی،
آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر کنید.

مجامع عمومی در شرکت مختلط سهامی

مجمع عمومی در این نوع شرکت متشکل از کلیه سهامداران است که بر مبنای قوانین مجمع عمومی عادی شرکت سهامی تشکیل می شود.
شرکت های مختلط سهامی دارای 3 نوع مجمع عمومی هستند.

 

الف- مجمع عمومی عادی

این مجمع به طور معمول سالی یکبار تشکیل می شود و مسئول رسیدگی به وضعیت مالی و بررسی سود و زیان شرکت است.
همچنین وظایفی از قبیل: انتخاب اعضای هیئت نظار،
بررسی امور شرکت و گزارشات مدیران را برعهده دارد.

 

ب- مجمع عمومی فوق العاده

در مواقعی که شرکت دچار مشکلات اقتصادی و بحران می شود و در مواردی همانند تغییر در اساسنامه،
انحلال یا تصمیم گیری به ادامه فعالیت شرکت تشکیل می شود.
با توجه به این که شرکای سهامی حق دخالت در امور را ندارند،
در هنگام انحلال شرکت این مجموعه مجاز به تصمیم گیری می باشد.

 

ج- مجمع عمومی موسس

متشکل از موسسین شرکت است که وظایف تنظیم اساسنامه، شرکتنامه،
تقاضانامه و نیز انتخاب اعضای هیئت نظارت را بر عهده دارند.
مجمع عمومی موسس زمانی رسمیت پیدا می کند که افرادی که نصف سرمایه شرکت را تامین نموده اند،
حضور داشته باشند.

وظایف هیئت نظار (نظارت) یا بازرسین بعد از ثبت شرکت مختلط سهامی

با توجه به این نکته که شرکای سهمی در اداره شرکت دخالتی ندارند وظیفه نظارت به آن ها داده می شود.
بعد از تشکیل شرکت با نظر مجمع عمومی و با اعمال شرایط مندرج در اساسنامه،
حداقل 3 نفر از شرکای سهامدار برای هیئت نظار انتخاب می شوند.
اولین هیئت نظار برای یک سال تشکیل می شود،
ولی برای سال های بعد محدودیتی ندارد.

وظایف هیئت نظار یا بازرسین:

 

 • نظارت بر امور مجمع عمومی
 • نظارت بر این که ثبت شرکت مختلط سهامی انجام شود
 • صدور سهام با نام و بی نام مطابق با قوانین شرکت سهامی
 • نظارت بر تنظیم سهام بدون نام به صورت سند در وجه حامل.
 • تادیه 1/3 سهام نقدی و تعهد سهام غیر نقدی شرکت
 • ثبت اموالی که به عنوان سهام غیر نقدی شرکت می باشند و تحویل آن ها به شرکت
 • بررسی نوشته هایی که توسط مدیران مطابق ماده 50 باید تهیه و تنظیم شوند.
 • بررسی نوشته هایی که توسط مدیران مطابق ماده 50 باید به اداره ثبت تحویل داده شوند.
 • بررسی دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت و ارائه گزارش های سالانه به مجمع عمومی
 • گزارش هر گونه خطا در صورت دارایی
ثبت شرکت مختلط سهامی در تهران

انحلال شرکت مختلط سهامی

1- زمانی که شرکت به هدف خود نرسد یا انجام آن هدف غیر ممکن باشد
2- در صورتی که شرکت برای زمان مشخصی تشکیل شده باشد و مدت آن به پایان رسیده باشد.
3- در صورتی که در اساسنامه شرکت حق انحلال برای مجمع عمومی تشریح شده باشد،
با رای اکثریت اعضای مجمع عمومی منحل می شود.
4- در صورت ورشکستگی
5- در صورت تصمیم مجمع عمومی و موافقت کلیه شرکای ضامن
6- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن

چه کسی پاسخگوی طلبکاران است؟

تا زمانی که شرکت منحل نشده، تمامی مطالبات باید از خود شرکت صورت گیرد.
بعد از انحلال شرکت، مطالبات باید از دارایی شرکت و بعد شرکای ضامن صورت گیرد.

ثبت شرکت مختلط سهامی در تهران

متخصصین و وکلای ثبت پایتخت تمامی اطلاعات مهم و اساسی برای ثبت شرکت مختلط سهامی در تهران را تشریح نمودند، چنانچه خواستار انجام امور ثبتی خود همانند ثبت شرکت تضامنی ، سهامی، تعاونی، ثبت شرکت نسبی و … در کمترین زمان و با صرف هزینه های مناسب هستید با مشاوران ما تماس بگیرید.

 

ابطال شرکت

1- چنانچه مواردی که در ازای سهام غیر نقدی ثبت شده اند، به صورت کامل تحویل داده نشده باشند.
2- در صورتی که مدیر نوشته شرکت، اساسنامه، شرکتنامه و لیست اعضای شرکت را در هنگام ثبت شرکت مختلط سهامی برای اداره ثبت ارسال نکرده باشد.
3- در صورتی که شرکت برخلاف مواد 28،29،39 و 50 قانون تجارت تشکیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 12 =